کارگاه و سوله های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

Home / / کارگاه و سوله های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

کارفرما:دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

مشاور:اداره کل طرح های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی

طرح و اجرا :شرکت عمرانی آباد تدبیر

سال احداث:1386

9عدد سوله آموزشی در مجموعه به مساحت 4000 متر مربع،همچنین طراحی و ساخت یک نیم طبقه در هر سوله که در مجموع اجراع 900 متر مربع نیم طبقه آموزشی را نیز در پی داشت.

پروژه های دیگر
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

DSC03865DSC05590