سالن بوکس مجموعه ورزشی آزادی

Home / / سالن بوکس مجموعه ورزشی آزادی

کارفرما:اداره کل تربیت بدنی استان تهران

مشاور:مهندسین مشاور ماهر و همکاران

سال احداث :1386

با اجرای 3500 متر زیربنا و اجرای ستون های به قطر 1/6 متر همراه با سازه های استخر انجام گردیده است.

پروژه های دیگر
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

09،10-(15)DSC03865