خوابگاه دانشجویی خواهران دانشگاه زنجان

Home / / خوابگاه دانشجویی خواهران دانشگاه زنجان

کارفرما:وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

مشاور:مهندسین مشاور معماری و محیط

سال احداث:1391

ساختمان این پروژه در 3200 متر مربع زیر بنا ،دارای 62 اتاق خواب با قابلیت اسکان 250 دانشجو احداث گردیده است.

پروژه های مرتبط
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

honar-tajasomi