بررسی اشتغال‌زایی بخش مسكن

Home / آرشیو مطالب / بررسی اشتغال‌زایی بخش مسكن

بررسی اشتغال‌زایی بخش مسكن

توسط
در آرشیو مطالب

مسكن به عنوان یك كالای مصرفی بادوام فارغ از اینكه در كدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چندی بعدی‌اش دارای كاردكردهای متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهگی و روانی است. در حال حاضر كمبود مسكن مناسب و متناسب با درآمد اكثریت افراد جامعه یكی از مسایل و مشكلات كشور می‌باشد كه پس از حدد جهار دهه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است.
بروز بیكاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت كشور نیز یكی دیگر از معضلات و مشكلات شاخص اقتصاد كنونی كشور به ویژه در استان‌های بزرگ و مهم می‌باشد و این مطلب به وضوح ثابت شده است كه بیكاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی ـ فرهنگی ناگواری است كه سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار می‌دهد بطوریكه توجه ویژه‌نامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است.
براین اساس و با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و قابلیت‌های بخش ساختمان و مسكن و اینكه نمی‌توان مسكن را به صورتی منفك از تولید و دیگر خدمات جمعیتی مطرح ساخت انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در امر مسكن نه تنها مشكل كمبود آنرا بسامان سازد بلكه این توانایی را خواهد داشت تا بطور همزمان تعداد قابل توجهی فرصت شغلی برای طیف گسترده‌ای از نیروی كار در سایر بخش‌ها ایجاد نماید.
در این راستا با بكارگیری جدول داده ـ ستانده و آمارهای اشتغال استان اصفهان به بررسی اهمیت و میزان اشتغال‌زایی بخش‌های مختلف اقتصادی این استان با تأكید بر بخش ساختمان و مسكن پرداخته شد. همچنین با محاسبه برخی شاخص‌های قابل استخراج از این جدول به تأثیر فعالیت‌های اقتصادی در توسعه استان می‌توان دست یافت.
مقدمه
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی است. جهت اجرای پروژه های اقتصادی نیازمند تأمین منابع مالی هستیم.
یكی از روشهای تأمین منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری، پس انداز ملی است. اما در اكثر كشورهای در حال توسعه، به واسطه پایین بودن سطح درآمدها، حجم پس انداز ملـی بسیار ناچیـز است. در صورتیكـه پس انداز صورت پذیرد، غالبا صورت غیر اقتصادی دارد و به تشكیل سرمایه نمی انجامد.
روش دیگر تأمین منابع مالی، جلب سرمایه گذاری خارجی است. در سرمایه گذاری خارجی به جای تولیدات، عمدتا عوامل تولید از قبیل سرمایه (پول و ماشین آلات)، تكنولوژی، سیستم های مدیریت هستند كه از مرزهای اقتصادی عبور می كنند.
ما در ایـن مقالـه سعـی مـی كنیم با طـرح و بسط مـوضـوع جلب سرمایه گـذاری مستقیـم خارجــی (Foreign Direct investment)، اهمیت و نقش آن در رشد اقتصادی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال، ارتقاء دانش تكنولوژی یك كشور و نیز اثرات و امتیازهای مثبت آن را معرفی نماییم. در عین حال امیدواریم شرایط لازم جهت پرداختن به موضوع FDI در كشور سریع و در عین حال عمیق فراهم گردد و این جز با همت اساتید، محققان و دانشجویان علم اقتصاد میسر نخواهد بود.
در سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، منابع مالی و بخصوص غیر مالی به صورت بخش عمده ای از مالكیت واحدها جابجا می شوند. در این شرایط ضرورت حضور سرمایه دار در بازار و كنترل مستقیم سرمایه گذاری توسط او ایجاب می شود.
با یك بررسی تاریخی، در كشورهای توسعه یافته در دهه 70 و 80 ، مشاهده می‌شود كه مشكلات ناشی از افزایش هزینه های تولید (همچون انرژی و دستمزدها)، مالیات، مقررات اضافی در خصوص تولید، تجارت بین الملل و بویژه واردات بعضی از شركتها را بر آن داشت كه به جای تولید داخلی و صادر كردن كالا و خدمات، به صدور عوامل تولید از قبیل: پول، ماشین آلات و ابزارهای تولید، تكنولوژی و مدیریت و … روی آورند. اینها زمینه پیدایش روانه FDI را نشان می دهد.
در دهه 80 ، از مجموع میلیاردها دلار روانه FDI ، كشورهای در حال توسعه حدود 40% آن را جذب كردند. این كشورها بعداً به كشورهای تازه صنعتـی شده (ببرهای آسیا) شهرت یافتند. كـره جنوبی، تایوان، هنگ كنگ و سنگاپور.
ما در دهه 90، شاهد پیوستن گروهی دیگر از كشورها از جمله هند، مكزیك، مالزی، تركیه و تایلند و … بوده ایم.

(1-1) طبقه بندی نگرش به موضوع سرمایه گذاری خارجی
در مورد سرمایه گذاری خارجی ایدئولوژیهای سیاستی مختلفی وجود دارد و این از دیر باز یكی از موضوعات بحث انگیز بوده است. این دیدگاههای ایدئولوژیك را می توان به دو گروه بندی افراطی و دیدگاه سومی كه در بینابین قرار می گیرد طبقه بندی كرد.
دیدگاه رادیكال نسبت به سرمایه گذاری خارجی بیانگر آن است كه موجب غارت منابع كشور، نفی حاكمیت و استقلال ملی، ایجاد وابستگی و … می باشد. در پاره ای موارد معتقدند ویژگی های فرهنگی منحصر به فرد كشور را ویران می سازد. و به طور كلی افراد طرفدار این دیدگاه موضوع FDI و پرداختن به آن را به طور كلی رد می كنند.
دیدگاه طرفدار بازار آزاد متكی به آرمان اقتصاد در عرصه تجارت است و هیچ مانعی را در نظر نمی گیرد. می گوید همه فعالیتها خوبند و جریان باید آزاد باشد.
دیدگاه سوم، كه برداشت پراگماسیتی از سرمایه گذاری خارجی و فاصله FDI دارد، معیار تحلیل هزینه فایده 1(CBA) را در رد یا پذیرش سرمایه خارجی در نظر می‌گیرد

مطالب پیشنهادی

نظر خود را با ما در میان بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Profit-Risk-Lossrising_costs