نشانه‌های رونق بازار مسکن

Home / دسته‌بندی نشده / نشانه‌های رونق بازار مسکن

نشانه‌های رونق بازار مسکن

توسط
در دسته‌بندی نشده
علی قائدی، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن معتقد است: در میان عوامل موجود، به نظر می‌رسد مهمترین عاملی که این روزها برای تاثیرگذاری در بازار مسکن وجود دارد، کاهش نرخ بهره است که در کوتاه‌مدت می‌تواند تاثیراتی بر این بازار بگذارد.
علی قائدی اظهارکرد: یکی از مهمترین بحث‌هایی که این روزها در فضای اقتصادی کشو وجود دارد، کاهش نرخ سود بانکی است. در حال حاضر هزینه تامین و فرصت پول بسیار زیاد است و این مساله منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف در کشور شده است لذا با کاهش نرخ سود بانکی، قاعدتاً مصرف و همچنین سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند.
این کارشناس ارشد بازارمسکن ادامه داد: با کاهش نرخ سود بانکی بخشی از نقدینگی، از بانک‌ها خارج می‌شوند و صرف سرمایه‌گذاری و مصرف می‌شوند. همچنین با کاهش نرخ سود بانکی، قدرت وام‌گیری مردم افزایش و هزینه تامین پول جهت مصرف و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
به نظر می‌رسد که با کاهش نرخ سود بانکی، بخش مسکن با تحریک در تقاضا و به تبع آن افزایش سرمایه‌گذاری مواجه خواهد شد.
قائدی گفت: البته بخش مسکن، از عوامل مختلفی تاثیر می‌پذیرد، به عنوان نمونه، افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن و ورود وام‌های 80 میلیون تومانی به بازار مسکن هم با توجه به اینکه قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهند، تا حدودی می‌توانند تقاضای مصرفی مسکن و سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز مسکن را تحت تاثیر قرار دهند.
قائدی افزود: البته عوامل دیگری هم وجود دارد که می‌تواند بازار مسکن را تحت تاثیر خود قرار دهد که میتوان به رونق در کل اقتصاد با توجه به رفع تحریم‌های اقتصادی اشاره نمود. با رفع تحریم‌ها در صورت استفاده مناسب از فضای غیرتحریمی، پیش‌بینی می‌شود که کل اقتصاد به صورت تدریجی از رکود خارج شود و این باعث می‌شود که در نهایت توان اقتصادی خانوارها و سرمایه‌گذاران افزایش پیدا کند و از این ناحیه هم بازار مسکن تاثیر ‌بپذیرد.
قائدی در رابطه با پیش‌بینی خود از وضعیت بازار مسکن در سال 95 گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری بازار مسکن با افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش در قیمت و سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز مواجه گردد، ولی میزان و سرعت ایجاد رونق در بخش مسکن به میزان کاهش نرخ بهره بانکی و میزان تاثیرپذیری کل اقتصاد از رفع تحریم‌های اقتصادی بستگی دارد. چنانچه میزان کاهش نرخ بهره قابل توجه باشد و از طرف دیگر اقتصاد هم تاثیر قابل توجهی از رفع تحریم‌ها بپذیرد و درآمد خانوارها افزایش یابد، بازار مسکن در سال 1395 شاهد رونق پر رمق‌تری خواهد بود.
او در پاسخ به این سوال که آیا رونق مسکن همراه با افزایش قیمت‌ها خواهد بود؟ گفت: در حال حاضر بخش مسکن با کشش عرضه مناسبی مواجه است، یعنی تعداد واحدهای مسکونی تکمیل‌شده‌ و خالی در بازار مسکن، زیاد است؛ در نتیجه اگر افزایش قیمتی در بازار مسکن روی دهد میزان این افزایش، اندک خواهد بود.
مطالب پیشنهادی

نظر خود را با ما در میان بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

6cba926a378fe6518cf91d8cc7d5f31dModern-city-building-design-vector-material-02